Kunnen de koper en de houder van de andere kaart los van elkaar naar het concert?